سبد خرید 0
سبد خرید خالی است!
محصولات شما update

فرم کوتاه برونداد برای مشاوران

فرم کوتاه نیز همان اطلاعات فرم بلند را دربردارد اما توضیحات همراه با نمودارها را ندارد. در این فرم، به جای ترسیم نمودار جداگانه برای تک تک خرده‏‌مقیاس‌‏های رابطه‌‏ای و شخصیتی، تمام مولفه‏‌های رضایت رابطه‌ای در یک نمودار، و تمام اطلاعات مربوط به توافق مثبت و توافق منفی در نموداری دیگر نشان داده می‏‌شود. همچنین اطلاعات 9 ویژگی شخصیتی و عزت نفس در یک نمودار خطی نشان داده می‏‌شود. بقیه اطلاعات شبیه فرم بلند ارائه می‏‌شود. در ابتدای استفاده از پرسشنامه لازم است از فرم بلند استفاده شود، اما پس از آشنایی با پرسشنامه و معنای نمودارها استفاده از فرم کوتاه مناسب‏‌تر و از لحاظ زمانی مقرون به صرفه‌‏تر است.