سبد خرید 0
سبد خرید خالی است!
محصولات شما update

یکی از ضعف‌های عمدة آموزش مشاوره و رواندرمانی در کشور ما این است که در اکثر موارد، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی صرفاً اصول و روش‌های درمانی را در کتاب‌ها مطالعه می‌کنند و شیوة کاربست اصول و فنون درمانی را در عمل نمی‌بینند. حتی در بسیاری از کارگاههایی که افراد مختلف برگزار میکنند اثری از نمایش عملی مداخلات نیست و بیشتر این کارگاهها در واقع، سخنرانیهایی هستند که فقط زمانشان طولانی‌تر است. فیلم‌هایی که در اینجا فهرست شدهاند به حوزهها و نظریههای مختلفی مربوط هستند که نه تنها کمک شایانی به افزایش دانش مشاوران و درمانگران میکنند بلکه فرصتی در اختیار آنها قرار میدهند تا کاربست نظریهها و فنون و مفاهیم در را در عمل ببینند و با الگوگیری از متخصصان و نظریه پردازان، دانش و مهارت خود را ارتقا بخشند. هر کدام از فیلمها حاوی نکات آموزشی زیادی هستند و تماشای آنها را به تمام عزیزانی که در حوزة مشاوره و رواندرمانی فعالیت میکنند یا درصدد یادگیری بیشتر در این حوزه هستند، توصیه میکنم.

دکتر فرشاد محسنزاده

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
رکورد پیدا نشد

فهرست فیلمها